Amerikalinjen utendørs

LS Entreprenør AS

LS Entreprenør utfører et mangfold av oppdrag og tjenester:
Vi rehabiliterer fredede bygninger, vi renoverer og bygger ut hoteller, vi setter opp kontorbygg, vi bygger leiligheter og industribygg, vi leverer interiør og møbler til hoteller og restauranter.

Hovedvekten av oppdragene er innen to felt:
Renovering, oppgradering og utbygging av hoteller
Antikvarisk rehabilitering av bygninger – her har vi opparbeidet oss erfaring og kompetanse på en rekke prosjekter gjennom mange år

Vi er en liten, effektiv stab av fast ansatte med variert bakgrunn og ulike fagområder. Vår felles styrke er evnen til å finne gode løsninger på utfordringer som dukker opp.
Vi arbeider tett med byggherren i hele byggeperioden, aller helst vil vi inn i et prosjekt så tidlig som mulig.

Våre oppdragsgivere er våre samarbeidspartnere; tillit og trygghet er viktige verdier for oss – en avtale som signeres med et håndtrykk skal også overholdes.
Vi har langvarige forhold til mange av våre oppdragsgivere – det bekrefter at vi er et firma å stole på.

Vi har også årelange relasjoner til våre underleverandører – basert på tillit og trygghet. Dette er tradisjonsrike håndverksbedrifter som leverer arbeid av høy kvalitet igjen og igjen.

Vi tar helse, miljø og sikkerhet i bred forstand på det største alvor, ikke minst når det gjelder våre underleverandører.
Vi fokuserer i stadig større grad på miljøaspektet ved vår virksomhet – sortering av avfall og materialgjenvinning på byggeplassen har vi et særlig søkelys på.
Som godkjent Miljøfyrtårn-bedrift har vi tatt viktige steg på veien mot en grønn og bærekraftig fremtid.

Selskapet ble etablert i 2006 av PK Holding AS og Per Solli – som da hadde 25 års erfaring fra byggebransjen i Norge og Tyskland.
I 2014 solgte PK Holding AS sin andel til Solli. Samme år kjøpte Steinar J. Launes seg inn på eiersiden, og selskapet skiftet navn til LS Entreprenør AS.

Selskapet er veldrevet og har en sunn økonomi.

Mesterpapirer, sertifiseringer og godkjenninger:
Mesterbrev i tømrer- og murer-faget
Sentralgodkjenning i Tiltaksklasse 2 – inkludert bevaringsverdige byggverk
Startbank
Miljøfyrtårn