Amerikalinjen utendørs

LS Entreprenør AS

LS Entreprenør er totalentreprenør etablert i 2006 med hele Norge som markedsområde, med hovedvekt av oppdragene i Sør-Norge. Vi utfører i hovedsak renovering, ombygging og tilbygg av hoteller og andre næringsbygg. I tillegg leverer vi interiør og møbler til hoteller, restauranter og kaféer. Gjennom mange års erfaring har vi også opparbeidet oss kompetanse på antikvarisk rehabilitering av fredede bygninger. Vi er en effektiv stab av fast ansatte med variert bakgrunn og ulike fagkompetanser. Vår felles styrke er evnen til å finne gode løsninger på eventuelle utfordringer som dukker opp. Våre oppdragsgivere er våre samarbeidspartnere og i de fleste tilfeller er disse langvarige forhold. Med andre ord; tillit og trygghet er viktige verdier for oss. Vi arbeider tett med byggherren i hele byggeperioden, og aller helst vil vi inn i et prosjekt så tidlig som mulig. Vi er stolte av de gode relasjonene vi har til våre underleverandører. Dette er tradisjonsrike håndverksbedrifter som leverer arbeid av høy kvalitet.

HMS

I LS Entreprenør jobber vi systematisk med helse, miljø og sikkerhet. Vårt mål er at alle, både egne ansatte og underleverandører, skal trives på jobb og komme trygt hjem hver dag. For å nå dette målet har vi høyt fokus på planlegging, koordinering og løpende risikovurdering i våre prosjekter.

Miljø

LS Entreprenør er en Miljøfyrtårnbedrift og ønsker sterkt å bidra på veien mot en grønn og bærekraftig fremtid. I denne forbindelse stiller vi krav om at våre vesentlige leverandører og UE skal være miljøsertifisert. Vi tilrettelegger for god sortering av avfall og materialgjenvinning på våre byggeplasser. Vi har som mål å redusere bedriftens miljøbelastning og kutte klimagassutslipp. I prosjekter vil vi gjerne foreslå og utføre energi effektiviserende tiltak. Vi kan også bistå med beregning av nedbetalingstid av tiltakene, samt søke støtte hos Enova.

Les vår miljøpolicy.

Les mer om vårt arbeid med klima, miljø og arbeidsmiljø.

Mesterpapirer, sertifiseringer og godkjenninger:

Mesterbrev murmester
Sentralgodkjenning i Tiltaksklasse 2 – inkludert bevaringsverdige byggverk
Startbank
Miljøfyrtårn