LS Entreprenør AS

LS Entreprenør AS

LS Entreprenør er et sørlandsbasert entreprenørselskap med nedslagsfelt i hele Skandinavia. Våre primære forretningsområder er nybygging av bolig, næringsbygg, samt rehabilitering av hoteller. Vi har med andre ord bred kompetanse, og kan håndtere de fleste byggeprosjekter! Vi ønsker stabile, langvarige forhold mot våre oppdragsgivere, tuftet på godt samarbeid og tillit. Vi stiller oss derfor til rådighet tidlig i utviklingsfasen av prosjekter. Dette for å sikre optimale økonomiske valg for våre byggherrer. Det er – etter vår mening - den beste formelen for å minimalisere risiko og få en riktig kvalitet på sluttproduktet.

Selskapet ble stiftet i 2006 av Per Solli, med over 30 års fartstid i bransjen. Vi omsatte i 2013 for 43 millioner. De nærmeste årene satser vi på en betydelig omsetningsvekst - i hjemmeområdet på Sørlandet - samt hotellrenovasjoner i Skandinavia. Selskapet har et solid økonomisk fundament, og er en trygg kontraktsmotpart.

Vi var tidligere en del av PK Entreprenør konsernet, men deres eierskap opphørte i Mai 2014. Steinar J. Launes kjøpte i den forbindelse en 30% eierpost, og blir en del av det nye laget.
LS Entreprenør skal være den foretrukne samarbeidspartneren for den kvalitetsbevisste byggherren, som ønsker en enkel, og økonomisk fordelaktig prosjektgjennomføring.