Vi bytter navn!

Vi bytter navn!

Kjære kunder, leverandører og samarbeidspartnere!

PK Entreprenør Øst AS bytter navn til LS Entreprenør AS, i forbindelse med ny eierstruktur...

PK Entreprenør Øst AS, harsiden sin stiftelse i 2006, vært eid 40% av Seilskjer v/Per Solli, og 60% av PK Holding Søgne AS. I forbindelse med restrukturering av PK Holding, har Seilskjer kjøpt ut deres eierandel i PK Entreprenør Øst. Kjøpet påvirker ikke PK Entreprenør Øst sin finansielle stilling eller soliditet.

Steinar Jørgen Launes kjøper seg inn med en eierandel på 30%. Steinar Jørgen har bakgrunn som
prosjektleder/kalkulatør, og vil utføre de samme arbeidsoppgavene i selskapet.

Teamet er ellers det samme som før. Cathrine, Per Inge og Marianne forsetter som tidligere. Det samme gjør våre gode samarbeidspartnere.

Atle Berentsen og Sveinung Hovstad går inn i det nye styret, som i tillegg består av Per, Steinar Jørgen, og Rolf Stig Prestvold.

Vi bytter navn!
Som følge an ny eierstruktur endrer vi selskapets navn og logo til LS Entreprenør.

Vi satser, og vi vil vokse!
Vi håper navnebytte, nye krefter og nytt miljø i Repstad sine lokaler, vil bidra til en positiv utvikling i tiden fremover. Vi håper alle nåværende kunder fortsetter det gode samarbeidet, og ønsker nye velkommen.

Vår nye postadresse er:
LS Entreprenør AS
Postboks 1068
4682 SØGNE

Vår nye besøksadresse er:
Birkedalsveien 80
4640 Søgne

Samme bankforbindelse, kontonummer og organisasjonsnummer, men nye epostadresser:

Per Solli, tlf: 90 59 22 09, epost:

Steinar J. Launes, tlf: 91 80 44 77, epost:

Cathrine Sangvik, tlf: 41 23 81 10, epost:

Per Inge Stakkeland, tlf: 91 60 04 62, epost:

Marianne Johannesen, tlf: 91 70 85 40, epost:

Vi vil ellers benytte
anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer, og håper på mange
henvendelser i tiden fremover!